LĐLĐ quận Tây Hồ (TP. Hà Nội): Mong chị em tiếp tục đi đầu phong trào “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”

Các nữ CNVCLĐ được LĐLĐ quận Tây Hồ biểu dương khen thưởng nhận Bằng chứng nhận đạt danh hiệu "Giỏi việc nước - đảm việc nhà năm 2017. Ảnh: LĐLĐ quận Tây Hồ
Các nữ CNVCLĐ được LĐLĐ quận Tây Hồ biểu dương khen thưởng nhận Bằng chứng nhận đạt danh hiệu "Giỏi việc nước - đảm việc nhà năm 2017. Ảnh: LĐLĐ quận Tây Hồ
Các nữ CNVCLĐ được LĐLĐ quận Tây Hồ biểu dương khen thưởng nhận Bằng chứng nhận đạt danh hiệu "Giỏi việc nước - đảm việc nhà năm 2017. Ảnh: LĐLĐ quận Tây Hồ
Lên top