BÁO CÁO TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, CNLĐ VÀ TỔ CHỨC CĐ VỚI ĐẢNG, NHÀ NƯỚC:

Cần quan tâm đến tính đặc thù của tổ chức Công đoàn Việt Nam

B.C.Đ lược ghi |

Tại phiên làm việc sáng 25.9 của Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (CĐVN), Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính đã trình bày báo cáo tổng hợp kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, CNLĐ và tổ chức CĐ với Đảng, Nhà nước.

Theo đó, thông qua Đại hội CĐ các cấp, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã nhận được hàng vạn ý kiến của CNVCLĐ và đoàn viên CĐ cả nước bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, những hiến kế cùng 456 ý kiến gửi tới Đại hội XII CĐVN kiến nghị với Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Các ý kiến, kiến nghị tập trung vào 5 nhóm vấn đề:

1. Việc ban hành, chỉ đạo thực hiện và đánh giá, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến giai cấp công nhân (GCCN) và tổ chức CĐ; mong muốn Đảng, Quốc hội, Chính phủ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo như những năm vừa qua;

2. Vấn đề hoàn thiện các quy định của pháp luật nói chung, đặc biệt là liên quan đến lĩnh vực quan hệ lao động, quyền và lợi ích của NLĐ;

3. Việc thực thi các quy định pháp luật đối với NLĐ và tổ chức CĐ;

4. Vấn đề triển khai các giải pháp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của NLĐ; 5. Về tổ chức, hoạt động và đảm bảo điều kiện hoạt động của CĐ và một số nội dung cụ thể khác.

BCH Tổng LĐLĐVN tổng hợp và báo cáo với lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể Đại hội nội dung các kiến nghị. Trong đó, thứ nhất, về việc ban hành, chỉ đạo thực hiện và đánh giá, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng: Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và định kỳ tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28.1.2008 về “Tiếp tục xây dựng GCCN Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 5.6.2008 của Ban Bí thư khoá X về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp và Kết luận số 96-KL/TW ngày 7.4.2014 của Ban Bí thư tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW, Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 9.1.2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ KCN - KCX.

Thứ hai, về việc xem xét tính đặc thù của tổ chức CĐVN so với các đoàn thể chính trị khác. Trong quá trình xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII) và định hướng sửa đổi Quyết định 282-QĐ/TW ngày 1.4.2015 quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, Trung ương cần quan tâm đến tính đặc thù của tổ chức CĐVN để đảm bảo cho CĐ có nguồn nhân lực đủ về số lượng, mạnh về chất lượng với mô hình tổ chức phù hợp đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Thứ ba, về chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật: Quốc hội và Chính phủ quan tâm đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng pháp luật, trong đó có pháp luật liên quan đến NLĐ và tổ chức CĐ. Trong việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động sắp tới, cần quy định cơ chế giải quyết tranh chấp lao động theo hướng chuyên nghiệp, thân thiện, hiệu quả, khắc phục bằng được mô hình và cách thức giải quyết như hiện nay; quy định trách nhiệm đảm bảo bữa ăn giữa ca của NLĐ thuộc về người sử dụng lao động; quy định tuổi nghỉ hưu phù hợp với từng đối tượng lao động và lĩnh vực lao động; quy định thời gian NLĐ được nghỉ làm việc để tham gia học tập đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy định giờ làm thêm ở mức phù hợp và trả lương theo nguyên tắc lũy tiến; đảm bảo bình đẳng giới, không cắt giảm các chế độ tiến bộ đang áp dụng đối với lao động nữ.

Thứ tư, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đảng, Quốc hội, Chính phủ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đất nước; tiếp tục quan tâm nâng cao mọi mặt đời sống GCCN và lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với tổ chức CĐ, giúp công nhân Việt Nam hội nhập, phát triển và được thụ hưởng xứng đáng những thành quả lao động mà họ nỗ lực làm nên, để GCCN Việt Nam tiếp tục hoàn thành sứ mệnh lịch sử to lớn - lãnh đạo cách mạng Việt Nam thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thứ năm, về công tác quản lý nhà nước về lao động và bảo hiểm xã hội (BHXH). Chính phủ tiếp tục chỉ đạo Bộ LĐTBXH, BHXH Việt Nam và UBND các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý nhà nước về lao động và BHXH.

Thứ sáu, về vấn đề xây dựng các thiết chế CĐ. Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương quan tâm đầu tư kinh phí, bố trí đất đai và chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng các thiết chế CĐ dành cho công nhân tại các KCN, nhất là nhà ở, trường học, trạm y tế, siêu thị, nơi vui chơi giải trí, góp phần nâng cao đời sống công nhân, giúp công nhân yên tâm làm việc, đóng góp nhiều hơn cho doanh nghiệp và đất nước.

Thứ bảy, là về đảm bảo an ninh, an toàn cho NLĐ.

Thứ tám, là về nâng cao trình độ tay nghề cho NLĐ.

Thứ chín, là về tạo việc làm và thu hút NLĐ vào khu vực chính thức.

Thứ mười, là về công tác quản lý nhà nước về đầu tư.

B.C.Đ lược ghi
TIN LIÊN QUAN

Tập trung kinh phí, cán bộ và các hoạt động chăm lo đem lại lợi ích sát sườn cho đoàn viên

Nhóm PV |

Trong ngày làm việc thứ 2, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận tâm huyết tại hội trường với những vấn đề thiết thực như đại diện bảo vệ quyền lợi người lao động (NLĐ); công tác chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho NLĐ; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiến thức - kỹ năng nghề nghiệp và pháp luật cho CNVCLĐ.

Đồng chí Bùi Văn Cường tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XII

Nhóm PV |

Về công tác bầu cử tại Đại hội, với tinh thần "Đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm", sau khi Đại hội thông qua Điều lệ Công đoàn VN, Đại hội đã dân chủ xin ý kiến các đại biểu dự Đại hội về hình thức bầu cử bằng bỏ phiếu kín, hay biểu quyết giơ tay.

Tổ chức Công đoàn Việt Nam mãi xứng đáng là nền tảng chính trị, nền tảng xã hội của Đảng và Nhà nước ta

Nhóm PV |

Sáng 25.9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội) diễn ra phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Tiếp tục đề nghị truy tố chủ tịch Alibaba - Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm

Anh Tú |

TPHCM - Sau thời gian trả hồ sơ điều tra bổ sung, ngày 5.10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã ban hành kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM (VKS) tiếp tục đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (36 tuổi, ngụ Gia Lai, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) và 22 đồng phạm về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền".

Số ca mắc COVID-19 mới lại tăng

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, số ca mắc COVID-19 mới ghi nhận được tại các tỉnh thành trên cả nước ngày 5.10 là 1.194 ca, tăng 174 ca so với hôm qua (1.020 ca). Số bệnh nhân đang thở ô xy là 75 ca, không ghi nhận F0 tử vong. 

Không khởi tố vụ án hình sự tại Công ty Thuận Phong

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Ngày 5.10, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự tại Công ty CP sản xuất và thương mại Thuận Phong (gọi tắt Công ty Thuận Phong), đóng tại P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, do không có dấu hiệu tội phạm.

Chứng khoán: Càng giảm sâu càng hồi mạnh, VN-Index tăng vọt 26 điểm

Đức Mạnh |

Sắc xanh trở lại thị trường chứng khoán sau chuỗi phiên giảm tụt đáy. Khối ngoại giao dịch hưng phấn khi mua ròng hơn 225 tỉ đồng.

Ám ảnh những ngọn núi trọc nơi thượng nguồn lũ quét

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Phía thượng nguồn suối Huồi Giảng (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) nơi vừa xảy ra trận lũ quét kinh hoàng là hình ảnh những ngọn núi đã bị cạo trọc.

Tập trung kinh phí, cán bộ và các hoạt động chăm lo đem lại lợi ích sát sườn cho đoàn viên

Nhóm PV |

Trong ngày làm việc thứ 2, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận tâm huyết tại hội trường với những vấn đề thiết thực như đại diện bảo vệ quyền lợi người lao động (NLĐ); công tác chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho NLĐ; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiến thức - kỹ năng nghề nghiệp và pháp luật cho CNVCLĐ.

Đồng chí Bùi Văn Cường tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XII

Nhóm PV |

Về công tác bầu cử tại Đại hội, với tinh thần "Đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm", sau khi Đại hội thông qua Điều lệ Công đoàn VN, Đại hội đã dân chủ xin ý kiến các đại biểu dự Đại hội về hình thức bầu cử bằng bỏ phiếu kín, hay biểu quyết giơ tay.

Tổ chức Công đoàn Việt Nam mãi xứng đáng là nền tảng chính trị, nền tảng xã hội của Đảng và Nhà nước ta

Nhóm PV |

Sáng 25.9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội) diễn ra phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2018 – 2023.