Đồng chí Bùi Văn Cường tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XII

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng hoa và giao nhiệm vụ cho tổ chức Công đoàn.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng hoa và giao nhiệm vụ cho tổ chức Công đoàn.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng hoa và giao nhiệm vụ cho tổ chức Công đoàn.
Lên top