Kiến nghị của người lao động

Tổng Giám đốc trả lời kiến nghị trực tiếp và kiến nghị gửi qua CĐCS

Hải Anh |

Ông Đinh Quốc Toản – Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp – chế xuất Hà Nội đã dự và chỉ đạo Hội nghị Người lao động năm 2022 của Công ty TNHH Terumo Việt Nam (Khu công nghiệp Quang Minh). Tổng Giám đốc Công ty đã trả lời các kiến nghị của người lao động gửi qua Ban Cấp hành Công đoàn cơ sở và các kiến nghị trực tiếp tại Hội nghị.

Cần quan tâm đến tính đặc thù của tổ chức Công đoàn Việt Nam

B.C.Đ lược ghi |

Tại phiên làm việc sáng 25.9 của Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (CĐVN), Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính đã trình bày báo cáo tổng hợp kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, CNLĐ và tổ chức CĐ với Đảng, Nhà nước.