NÂNG CAO ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CHO CÔNG NHÂN:

Cần phải biết công nhân muốn gì để phục vụ

Công nhân Cty Taekwang Vina - KCN Biên Hòa 2 tại một hoạt động văn hóa do CĐCS Cty tổ chức. Ảnh: H.A.C
Công nhân Cty Taekwang Vina - KCN Biên Hòa 2 tại một hoạt động văn hóa do CĐCS Cty tổ chức. Ảnh: H.A.C