Cán bộ Công đoàn Khánh Hòa dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma

Đoàn cán bộ công đoàn Khánh Hòa đang hương tại tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hi sinh ngày 14.3.1988 tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (Khánh Hòa). Ảnh: P.L
Đoàn cán bộ công đoàn Khánh Hòa đang hương tại tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hi sinh ngày 14.3.1988 tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (Khánh Hòa). Ảnh: P.L
Đoàn cán bộ công đoàn Khánh Hòa đang hương tại tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hi sinh ngày 14.3.1988 tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (Khánh Hòa). Ảnh: P.L
Lên top