Ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Công nghệ cao Thái Minh

Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Công nghệ cao Thái Minh. Ảnh: CĐQO
Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Công nghệ cao Thái Minh. Ảnh: CĐQO
Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Công nghệ cao Thái Minh. Ảnh: CĐQO
Lên top