ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH HÀ NAM LẦN THỨ XII :

Bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên, người lao động

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tặng bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh tới lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hà Nam.

Ảnh: QUẾ CHI
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tặng bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh tới lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hà Nam. Ảnh: QUẾ CHI
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tặng bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh tới lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hà Nam. Ảnh: QUẾ CHI

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM