Công đoàn ngành Y tế Quảng Trị:

“Bảo vệ Blouse trắng” và giảm thiểu rác thải nhựa

Các đơn vị ký cam kết tại hội nghị. Ảnh: HT.
Các đơn vị ký cam kết tại hội nghị. Ảnh: HT.
Các đơn vị ký cam kết tại hội nghị. Ảnh: HT.
Lên top