Công đoàn Công ty Điện lực Đắk Nông chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn công ty Điện lực Đắk Nông luôn quan tâm đến đời sống của người lao động. Ảnh: HL
Công đoàn công ty Điện lực Đắk Nông luôn quan tâm đến đời sống của người lao động. Ảnh: HL
Công đoàn công ty Điện lực Đắk Nông luôn quan tâm đến đời sống của người lao động. Ảnh: HL
Lên top