Bài phát biểu của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tại Chương trình Vinh quang Việt Nam 2018

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường. Ảnh: Hải Nguyễn.
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường. Ảnh: Hải Nguyễn.
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top