Vinh quang Việt Nam:

Bức tranh toàn cảnh về địa chất, khoáng sản của tổ quốc

Công sức của hàng trăm nhà khoa học qua nhiều thế hệ đã làm nên Công trình Bản đồ địa chất, bản đồ khoáng sản Việt Nam tỉ lệ 1:200.000.
Công sức của hàng trăm nhà khoa học qua nhiều thế hệ đã làm nên Công trình Bản đồ địa chất, bản đồ khoáng sản Việt Nam tỉ lệ 1:200.000.
Công sức của hàng trăm nhà khoa học qua nhiều thế hệ đã làm nên Công trình Bản đồ địa chất, bản đồ khoáng sản Việt Nam tỉ lệ 1:200.000.
Lên top