Bắc Giang: Công đoàn cùng DN vận động công nhân trở lại làm việc

Lãnh đạo LĐLĐ TP.Bắc Giang trao hỗ trợ cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH Onechang Vina. Ảnh: LĐLĐ TP.Bắc Giang
Lãnh đạo LĐLĐ TP.Bắc Giang trao hỗ trợ cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH Onechang Vina. Ảnh: LĐLĐ TP.Bắc Giang
Lãnh đạo LĐLĐ TP.Bắc Giang trao hỗ trợ cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH Onechang Vina. Ảnh: LĐLĐ TP.Bắc Giang
Lên top