An toàn lao động, bảo vệ quyền lợi người lao động là cao nhất

Nhiều hoạt động ý nghĩa của Công đoàn Cty Điện lực hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Nhiều hoạt động ý nghĩa của Công đoàn Cty Điện lực hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Nhiều hoạt động ý nghĩa của Công đoàn Cty Điện lực hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Lên top