Ấm lòng công nhân lao động

Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương (thứ ba, phải sang) và Phó Chủ tịch LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (thứ tư, phải sang) trao quà cho CNLĐ Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương (thứ ba, phải sang) và Phó Chủ tịch LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (thứ tư, phải sang) trao quà cho CNLĐ Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương (thứ ba, phải sang) và Phó Chủ tịch LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (thứ tư, phải sang) trao quà cho CNLĐ Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Lên top