Gần 100 triệu quà “Tết Sum vầy” đến với công nhân khó khăn

Trao quà cho các đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: TT
Trao quà cho các đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: TT
Trao quà cho các đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: TT
Lên top