562 thỏa thuận hợp tác trong Chương trình phúc lợi đoàn viên

Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên (Hà Nội) được hưởng lợi từ các hoạt động chăm lo của tổ chức Công đoàn. Ảnh: H.A
Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên (Hà Nội) được hưởng lợi từ các hoạt động chăm lo của tổ chức Công đoàn. Ảnh: H.A
Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên (Hà Nội) được hưởng lợi từ các hoạt động chăm lo của tổ chức Công đoàn. Ảnh: H.A
Lên top