275 thanh niên công nhân hiến máu nhân đạo

Thanh niên công nhân EVNHCMC hiến máu nhân đạo. Ảnh Nam Dương
Thanh niên công nhân EVNHCMC hiến máu nhân đạo. Ảnh Nam Dương
Thanh niên công nhân EVNHCMC hiến máu nhân đạo. Ảnh Nam Dương
Lên top