Vận động công nhân hiến máu tình nguyện qua Faccebook của công đoàn

Hàng trăm công nhân khu công nghiệp Lương Sơn (Hòa Bình) đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Tuấn Anh
Hàng trăm công nhân khu công nghiệp Lương Sơn (Hòa Bình) đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Tuấn Anh
Hàng trăm công nhân khu công nghiệp Lương Sơn (Hòa Bình) đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Tuấn Anh
Lên top