2 tập thể và 2 cá nhân nhận Bằng khen trong phòng, chống COVID-19

Trao Bằng khen về phòng chống COVID-19. Ảnh:H.Nội
Trao Bằng khen về phòng chống COVID-19. Ảnh:H.Nội
Trao Bằng khen về phòng chống COVID-19. Ảnh:H.Nội
Lên top