Ở xứ không có Facebook

Trẻ con Aur rất hồn nhiên, trong trẻo. Ảnh: Thanh Hải
Trẻ con Aur rất hồn nhiên, trong trẻo. Ảnh: Thanh Hải