Tuyên truyền cho công nhân qua hệ thống truyền thanh

Chị Phạm Thị Ánh Ngọc - Chủ tịch CĐ Cty TNHH Yakjin VN. Ảnh: A.TUẤN
Chị Phạm Thị Ánh Ngọc - Chủ tịch CĐ Cty TNHH Yakjin VN. Ảnh: A.TUẤN
Chị Phạm Thị Ánh Ngọc - Chủ tịch CĐ Cty TNHH Yakjin VN. Ảnh: A.TUẤN
Lên top