“Vào công chức để mà làm giàu thì rất là sai lầm”

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn (Ảnh: Xuân Hải)
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn (Ảnh: Xuân Hải)