Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cấp Nhà nước Campuchia từ 20 đến 22.7

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Đại Đoàn Kết
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Đại Đoàn Kết