Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thúc đẩy giải pháp định cư, sinh kế cho kiều bào từ Campuchia về Việt Nam

Kiều bào từ Campuchia trở về vẫn sống tạm bợ. Ảnh: laodong.com.vn.
Kiều bào từ Campuchia trở về vẫn sống tạm bợ. Ảnh: laodong.com.vn.