Quản lý nhà nước luôn chạy theo, trong khi lẽ ra phải đi trước

Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương. Ảnh: quochoi
Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương. Ảnh: quochoi