Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kết luận của Ban Bí thư về việc xác định tuổi của Đảng viên

Đại hội XII của Đảng (Ảnh: dangcongsan.vn)
Đại hội XII của Đảng (Ảnh: dangcongsan.vn)