Công đoàn Y tế VN kiểm tra xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc

Băng-rôn phòng chống tác hại thuốc lá.
Băng-rôn phòng chống tác hại thuốc lá.
Băng-rôn phòng chống tác hại thuốc lá.
Lên top