LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn hỗ trợ kinh phí chữa tim bẩm sinh cho con đoàn viên

Ông Bùi Minh Thanh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Nguyễn Danh Thành - đoàn viên CĐ Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn
Ông Bùi Minh Thanh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Nguyễn Danh Thành - đoàn viên CĐ Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn
Ông Bùi Minh Thanh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Nguyễn Danh Thành - đoàn viên CĐ Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn
Lên top