Lào Cai: LĐLĐ huyện Sa Pa và Chi cục Thuế huyện kí qui chế phối hợp

Lãnh đạo LĐLĐ huyện Sa Pa và Chi cục Thuế huyện kí qui chế phối hợp.
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Sa Pa và Chi cục Thuế huyện kí qui chế phối hợp.
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Sa Pa và Chi cục Thuế huyện kí qui chế phối hợp.
Lên top