Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp phát động đi bộ vì sức khỏe

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu hưởng ứng đi bộ 10.000 bước vì sức khỏe.
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu hưởng ứng đi bộ 10.000 bước vì sức khỏe.
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu hưởng ứng đi bộ 10.000 bước vì sức khỏe.
Lên top