Công đoàn Y tế Việt Nam: 5 đơn vị nhận cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN

Các đơn vị thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam nhận cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN.
Các đơn vị thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam nhận cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN.
Các đơn vị thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam nhận cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN.
Lên top