CĐ Y tế VN trao quà Tết cho người lao động khó khăn

Chủ tịch CĐ Y tế VN Phạm Thanh Bình trao quà cho NLĐ tại Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ.
Chủ tịch CĐ Y tế VN Phạm Thanh Bình trao quà cho NLĐ tại Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ.
Chủ tịch CĐ Y tế VN Phạm Thanh Bình trao quà cho NLĐ tại Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ.
Lên top