CĐ Y tế VN kí kết phối hợp hoạt động với Cục CNTT (Bộ Y tế)

Chủ tịch Công đoàn Y tế VN Phạm Thanh Bình (phải) và Cục trưởng Cục CNTT (Bộ Y tế) Trần Quý Tường trao bản kí kết chương trình phối hợp hoạt động giữa hai bên.
Chủ tịch Công đoàn Y tế VN Phạm Thanh Bình (phải) và Cục trưởng Cục CNTT (Bộ Y tế) Trần Quý Tường trao bản kí kết chương trình phối hợp hoạt động giữa hai bên.
Chủ tịch Công đoàn Y tế VN Phạm Thanh Bình (phải) và Cục trưởng Cục CNTT (Bộ Y tế) Trần Quý Tường trao bản kí kết chương trình phối hợp hoạt động giữa hai bên.
Lên top