CĐ Viên chức Việt Nam ký chương trình phối hợp với LĐLĐ TP. Hà Nội

Công đoàn Viên chức Việt Nam và LĐLĐ. TP Hà Nội ký kết Chương trình phối hợp.
Công đoàn Viên chức Việt Nam và LĐLĐ. TP Hà Nội ký kết Chương trình phối hợp.
Công đoàn Viên chức Việt Nam và LĐLĐ. TP Hà Nội ký kết Chương trình phối hợp.
Lên top