Hiến máu mùa dịch – cánh tay nối dài giúp giữ nhiều cuộc đời ở lại

Tình nguyện tại Đà Nẵng hiến máu giữa mùa dịch, giúp nhiều bệnh nhân có nguồn máu cấp cứu kịp thời. Ảnh: TT
Tình nguyện tại Đà Nẵng hiến máu giữa mùa dịch, giúp nhiều bệnh nhân có nguồn máu cấp cứu kịp thời. Ảnh: TT
Tình nguyện tại Đà Nẵng hiến máu giữa mùa dịch, giúp nhiều bệnh nhân có nguồn máu cấp cứu kịp thời. Ảnh: TT
Lên top