Đoàn viên Công đoàn Viên chức Bình Thuận hiến gần 250 đơn vị máu

Đoàn viên công đoàn viên chức Bình Thuận tham gia hiến máu. Ảnh: CTV
Đoàn viên công đoàn viên chức Bình Thuận tham gia hiến máu. Ảnh: CTV
Đoàn viên công đoàn viên chức Bình Thuận tham gia hiến máu. Ảnh: CTV
Lên top