Hội thao ngành Thông tin và Truyền thông năm 2019

Các vận động viên thi nhảy bao bố - một phần thi rất hấp dẫn. Ảnh: Thanh Mai
Các vận động viên thi nhảy bao bố - một phần thi rất hấp dẫn. Ảnh: Thanh Mai
Các vận động viên thi nhảy bao bố - một phần thi rất hấp dẫn. Ảnh: Thanh Mai
Lên top