Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn Thông tin và Truyền thông VN

Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam động viên CNLĐ nhân dịp Tháng Công nhân 2019. Ảnh: H.A
Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam động viên CNLĐ nhân dịp Tháng Công nhân 2019. Ảnh: H.A
Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam động viên CNLĐ nhân dịp Tháng Công nhân 2019. Ảnh: H.A
Lên top