Đổi mới công tác thi đua trong hoạt động công đoàn

Lãnh đạo TCty và Công đoàn TCty Hàng hải Việt Nam trao phần thưởng cho CBCNV có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Ảnh: Chu Linh
Lãnh đạo TCty và Công đoàn TCty Hàng hải Việt Nam trao phần thưởng cho CBCNV có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Ảnh: Chu Linh
Lãnh đạo TCty và Công đoàn TCty Hàng hải Việt Nam trao phần thưởng cho CBCNV có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Ảnh: Chu Linh
Lên top