Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Công đoàn TCty Hàng hải Việt Nam khen thưởng CNLĐ xuất sắc

Lãnh đạo TCty Hàng hải Việt Nam tặng hoa chúc mừng lãnh đạo CĐ TCty Hàng hải Việt Nam tại lễ kỷ niệm.
Lãnh đạo TCty Hàng hải Việt Nam tặng hoa chúc mừng lãnh đạo CĐ TCty Hàng hải Việt Nam tại lễ kỷ niệm.
Lãnh đạo TCty Hàng hải Việt Nam tặng hoa chúc mừng lãnh đạo CĐ TCty Hàng hải Việt Nam tại lễ kỷ niệm.
Lên top