Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam:

Đẩy mạnh hoạt động phát triển đoàn viên

Chủ tịch Công đoàn Hàng hải Việt Nam Lê Phan Linh động viên người lao động. Ảnh: C.L
Chủ tịch Công đoàn Hàng hải Việt Nam Lê Phan Linh động viên người lao động. Ảnh: C.L
Chủ tịch Công đoàn Hàng hải Việt Nam Lê Phan Linh động viên người lao động. Ảnh: C.L
Lên top