Công đoàn Giáo dục Việt Nam đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba. Ảnh: AT
Công đoàn Giáo dục Việt Nam đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba. Ảnh: AT
Công đoàn Giáo dục Việt Nam đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba. Ảnh: AT
Lên top