Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổng kết công tác công đoàn năm học 2019 – 2020

Ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu. Ảnh: Anh Thư
Ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu. Ảnh: Anh Thư
Ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu. Ảnh: Anh Thư
Lên top