Công đoàn giáo dục Nghệ An hỗ trợ 345 nhà giáo, người lao động

Ngành giáo dục Nghệ An tặng quà hỗ trợ lực lượng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: HĐ
Ngành giáo dục Nghệ An tặng quà hỗ trợ lực lượng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: HĐ
Ngành giáo dục Nghệ An tặng quà hỗ trợ lực lượng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: HĐ
Lên top