Ông Uông Quang Huy được bầu là Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam

Lên top