Nhiều người đi hiến máu từ sáng sớm mùng 1 Tết

Lên top