Công đoàn Công thương Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm hoạt động

Phó Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam Quách Văn Ngọc (ngoài cùng bên trái) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: X.H
Phó Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam Quách Văn Ngọc (ngoài cùng bên trái) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: X.H
Phó Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam Quách Văn Ngọc (ngoài cùng bên trái) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: X.H
Lên top