Công đoàn Công Thương Việt Nam động viên CNLĐ khu vực phía Nam

Đồng chí Lê Thị Đức - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam động viên CNLĐ. Ảnh: L.H
Đồng chí Lê Thị Đức - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam động viên CNLĐ. Ảnh: L.H
Đồng chí Lê Thị Đức - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam động viên CNLĐ. Ảnh: L.H
Lên top