Công đoàn Công thương Việt Nam trao hỗ trợ cho đoàn viên bị mất việc

Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam Trần Quang Huy (ngoài cùng bên trái) trao hỗ trợ cho đại diện NLĐ. Ảnh: H.T
Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam Trần Quang Huy (ngoài cùng bên trái) trao hỗ trợ cho đại diện NLĐ. Ảnh: H.T
Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam Trần Quang Huy (ngoài cùng bên trái) trao hỗ trợ cho đại diện NLĐ. Ảnh: H.T
Lên top